• آمار

  • 6,963
  • 342
  • 16,371
  • 800

 • سازه قدیمی بدست آمده در زیر خیابان قیام یزد چه بود؟
  سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد درباره قطعه نمایان شده در زیر خیابان قیام، گفت: براساس نظر کارشناس باستان شناسی اداره کل شواهد تاریخی دال بر آب‌انبار یا قنات بودن آن دیده نشده است.