• ابتکار گلخانه دار موفق رضوانشهری/
    کشت «خیار ساکاتا» و «فلفل کاپی»؛ عرصه جدید برای فعالیت های گلخانه ای
    گلخانه دار موفق رضوانشهری این روزها کشت محصول جدید خود «خیار ساکاتا و فلفل کاپی» را تجربه می کند.
    رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان در اشکذر خبر داد:
    یزد رتبه دوم کشت های گلخانه ای را در کشور
    رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان يزد، در بازديد از گلخانه هاي شهرستان اشکذر با اعلام اينكه استان يزد با داشتن 1200 هكتار كشت گلخانه اي در رده دوم كشوري قرار دارد.