• آمار

  • 7,213
  • 345
  • 16,371
  • 800
 • یکی از استاد حوزه و دانشگاه :
  لزوم مراقبت مداحان در برابر ورود بدعت ها و خرافات
  یکی از استاد حوزه و دانشگاه در نشست تشکل‌های دینی و انجمن‌های اسلامی اشکذر بر لزوم مراقبت مداحان در برابر ورود بدعت ها و خرافات تاکید کرد.
  رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر:
  امنیت ، اطمینان به زندگی از جمله نعمت های بی بدیل الهی به جامعه است
  رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر در جمع کارکنان نیروی انتظامی شهرستان گفت: امنیت، اطمینان به زندگی، رزق های مادی و معنوی و رهبران دینی از جمله نعمت های بی بدیل الهی به جامعه است.