• یکی از استاد حوزه و دانشگاه :
    لزوم مراقبت مداحان در برابر ورود بدعت ها و خرافات
    یکی از استاد حوزه و دانشگاه در نشست تشکل‌های دینی و انجمن‌های اسلامی اشکذر بر لزوم مراقبت مداحان در برابر ورود بدعت ها و خرافات تاکید کرد.
    رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر:
    امنیت ، اطمینان به زندگی از جمله نعمت های بی بدیل الهی به جامعه است
    رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر در جمع کارکنان نیروی انتظامی شهرستان گفت: امنیت، اطمینان به زندگی، رزق های مادی و معنوی و رهبران دینی از جمله نعمت های بی بدیل الهی به جامعه است.