• ساباط سرگرمی و رسانه/
    ۵ فیلم پرمخاطب یک هفته اخیر سینمای ایران کدامند؟ (+جدول)
    فروشنده، خشکسالی و دروغ، ناردون، لانتوری و من، 5 فیلم پرفروش یک هفته اخیر سینمای ایران در بین آثار حال حاضر اکران سینماها هستند.