• آمار

  • 6,063
  • 288
  • 16,371
  • 800

 • تعداد ۲۸۰ پروژه عام المنفعه از محل درآمد زکات استان اجرا شده است
  رییس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد گفت: تاکنون 280 پروژه عام المنفعه از محل درآمد زکات استان اجرا شده است

  مردم خیر یزد درسال گذشته بیش از ۵۲ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند
  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد گفت: مردم خیر و نیکوکار استان یزد در سال 91، بیش از 52 میلیارد و 630 میلیون ریال زکات پرداخت کردند