• یزد میزبان اردوی تیم ملی پهلوانی و زورخانه ای بزرگسالان
    رئيس هيئت كشتي پهلواني ، ورزش باستاني و زورخانه اي استان يزد گفت : اردوي آماده سازي تيم ملي بزرگسالان كشورمان در يزد برگزار خواهد شد