در بيست و سومين روز زمستان؛
بهاباد یزد لرزید
شهرستان بهاباد يزد صبح امروز به دنبال دو زمين لرزه به بزرگي 2.7 و 3.6 ريشتر لرزيد.