• آمار

  • 3,811
  • 238
  • 12,367
  • 714
 • طي 24 ساعت گذشته:
  یزد ۵ مرتبه لرزید
  در 24 ساعت گذشته، زلزله هاي كوچك و بزرگ پنج مرتبه مناطق مختلف استان يزد را به لرزه درآورد