• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat

  • زیرسازی و آسفالت معابر زرین شهر اشکذر به روایت تصویر
    عملیات زیرسازی و روکش آسفالت معابر زیرسازی و آسفالت معابر زرین شهر اشکذر انجام شد.