• Sabat Sabat

  • دیدار رییس دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر با فرماندار
    فرماندار اشکذر:دانشگاه آزاد به عنوان یکی از مراکز مهم جذب دانشجو می تواند نقش ارزنده ای در راستای توسعه شهرستان ایفا نماید.