• آمار

  • 3,931
  • 243
  • 12,367
  • 714
 • ریس جهاد کشاورزی استان یزد در گفتگو خبرنگار اشکذر نیوز:
  مردم مرغ منجمد را با قیمت۵هزار و ۵۰۰تومان تهییه کنند
  رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در گفتگو با خبرنگار اشکذر نیوز از توزیع مرغ منجمد با قیمت 5 هزار و پانصد تومان خبر داد.