• ریس جهاد کشاورزی استان یزد در گفتگو خبرنگار اشکذر نیوز:
    مردم مرغ منجمد را با قیمت۵هزار و ۵۰۰تومان تهییه کنند
    رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در گفتگو با خبرنگار اشکذر نیوز از توزیع مرغ منجمد با قیمت 5 هزار و پانصد تومان خبر داد.