• رییس هیات سوارکاری استان یزد ابقاء شد
    "احمد زارع‌پور اشكذري" براي ابقاء در راس هيات سواركاري استان يزد از اعضاء مجمع اين هيات ورزشي راي اعتماد گرفت