• آمار

  • 6,065
  • 288
  • 16,371
  • 800
 • رييس شوراي اسلامي استان يزد:
  مدیران ارشد استان به قابلیت‌های شورا بها دهند
  احمد زارع پور اشكذري با بيان اين كه اعضاي شوراي اسلامي استان نسبت به اين كه مديران ارشد استان به قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي شورا كه به عنوان نمايندگان مردم هستند بهايي نمي‌دهند، انتقاد دارند، خواستار تحكيم جايگاه شوراي اسلامي استان شد.