• برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در دهه اول صفر
    مراسم روضه خوانی و عزاداری سیدالشهدا (ع) در دهه اول صفر در اشکذر برگزار می شود.