• Sabat
  • نظرسنجی

    آیا با توسعه صنایع آلاینده و پر آبخواه در شهرستان اشکذر، حتی با نظارت محیط زیست موافقید؟


  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در دهه اول صفر
    مراسم روضه خوانی و عزاداری سیدالشهدا (ع) در دهه اول صفر در اشکذر برگزار می شود.