منابع نظامی- امنیتی روسیه خبر دادند
رصد ۱۲ هزار تانکر نفتی داعش در مرز ترکیه و عراق
منابع رسانه ای روسیه گزارش می دهند که سرویس اطلاعاتی این کشور حدود 12 هزار کامیون نفتکش را در گذرراه مرزی زاخو مرزترکیه و عراق مشاهده کرده است.