• همایش پیاده روی خانوادگی اشکذر از قاب دوربین
    به مناسبت روز بزرگداشت شهدا همایش پیاده روی از میدان نماز به سوی گلزار شهدا اشکذر برگزار شد.