• مدیرکل روابط عمومی استانداری در نشست خبرنگاران اشکذر:
    مهمترین وظیفه رسانه ها ایجاد وحدت/رسانه های شهرستان اشکذر از تفاوتها بنویسند نه از اختلافات
    مدیرکل روابط عمومی استانداری در نشست خبرنگاران اشکذر با اشاره به شرایط خاص این شهرستان یکی از وظایف رسانه را ایجاد وحدت عنوان کرد و افزود: مهمترین نیاز برای توسعه در اشکذر وحدت است.

    فرماندار اشکذر در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت
    فرماندار اشکذر در پیامی هفدهم مردادماه روز خبرنگار را تبریک گفت.