• به مناسبت ۲۱ تیر ماه روز عفاف و حجاب
    رضاشاه به محمود جم که در پی استعفای فروغی از سمت نخست وزیری جایگزین وی شده بود گفت: این چادر چاقچورها را چطور می شود از بین برد؟ نزدیک دو سال است که این موضوع، سخت مرا به خود مشغول داشته است.
    امام جمعه اشکذر:
    دشمن به دنبال براندازی بنیاد خانواده از طریق کم رنگ کردن حریم ها و از بین بردن حجاب است
    امام جمعه اشکذر با اشاره به 21 تیرماه روز عفاف و حجاب اظهار داشت: دشمن به دنبال براندازی بنیاد خانواده از طریق کم رنگ کردن حریم ها و از بین بردن حجاب بین مردم جامعه است.