• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • سومین بازدید فرماندار اشکذر از اصحاب رسانه یزد
    فرماندار اشکذر در سومین بازدید از اصحاب رسانه استان با حضور در دفتر هفته نامه فرهنگی، اجتماعی ملک یزد، در جریان روند کار این هفته نامه قرار گرفت.