• متخصص طب سنتی یزدی رتبه دوم پژوهشگر جوان جشنواره ملی رازی را کسب کرد
    مجید امتیازی، متخصص طب سنتی موفق به کسب رتبه دوم پژوهشگر جوان جشنواره ملی رازی در حوزه طب سنتی شد