• طی پیامی صورت گرفت
    تقدیر استاندار یزد از فرماندار یزد +عکس
    استاندار یزد طی پیامی به دلیل کسب رتبه برتر فرمانداری یزد در ارزیابی عملکرد و فرمانداری های استان از سوی وزارت کشور از فرماندار یزد تقدیر کرد.
    برای چندمین سال پیاپی؛
    فرمانداری یزد رتبه ی برتر در ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان را کسب کرد
    برای چندمین سال پیاپی فرمانداري يزد رتبه ي برتر در ارزيابي عملكرد ساليانه فرمانداري هاي استان را كسب كرد.