• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • شهردار اشکذر خبر داد
    پروژه زیر گذر پل چرخاب اشکذر به پیمانکار واگذار شده است
    شهردار اشکذر با اشاره به اینکه پروژه احداث زیرگذر پل چرخاب برعهده راه آهن یزد است، از واگذاری این پروژه به پیمانکار خبر داد.