• گزارش تصویری/
    دانش آموزان اشکذری انزجار خود را از استکبار با فریاد “مرگ بر آمریکا” نشان دادند
    دانش آموزان اشکذری به مناسبت 13آبان روز استکبار ستیزی در راهپیمایی 13 آبان انزجار خود را از استکبار با فریاد"مرگ بر آمریکا" نشان دادند.