• به مناسبت ایام الله دهه فجر؛
    تصاویری از راهپیمایی مردم یزد در زمان پهلوی
    تصاویری از راهپیمایی مردم یزد در زمان پهلوی را مشاهده کنید.