• گمانه‌زنی‌ها از حضور در عرصه ی انتخابات مجلس/
    استعفا زارع پور از ریاست شورای اسلامی استان یزد
    استعفا مهندس احمد زارع‌پور اشکذری، از سمت ریاست شورای اسلامی استان یزد و عضویت در شورای اسلامی شهر اشکذر پذیرفته شد.