• مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه علم و هنر اشکذر برگزار شد
    مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه علم و هنر اشکذر با حضور امام جمعه اشکذر و رئیس دانشگاه علم و هنر یزد برگزار شد.