• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • برنامه تلویزیونی طعم زندگی فردا با حضور رئیس دانشگاه علم و هنر اشکذر
    برنامه زنده تلویزیونی طعم زندگی فردا با حضور دکتر محسن سعیدمنش مهمان بینندگان یزدی ها است.