• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat

  • جلسه دیدار مجمع نمایندگان استان یزد با رئیس جمهور برگزار شد
    جلسه مجمع نمایندگان استان یزد با رئیس جمهور روز سه شنبه برگزار شد.