• آمار

  • 6,131
  • 292
  • 16,371
  • 800

 • دکتر فتوحی فیروزآباد برای سرپرستی دانشگاه صنعتی شریف به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد
  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای، محمود فتوحی فیروزآباد را برای سرپرستی دانشگاه صنعتی شریف به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.