• رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اشکذر خبر داد
    آموزش روش‌های کنترل تنش‌های دوران سالمندی در اشکذر
    رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اشکذر از آموزش روش‌های کنترل تنش‌های دوران سالمندی به سالمندان اشکذر در قالب برگزاری یک مانور خبر داد.