• شهیدی که حضرت زهرا (س) ضامن بقای زندگی‌اش شد
    انگشت گذاشته بود روی نقطه‌ حساس. انگار خودم هم تازه فهمیده بودم‌ به خاطر جبهه رفتن زیاد او ناراحت هستم. مادرم گفت: «حالا شما بیا برویم توی اتاق که اصلاً با خودش صحبت کنی». آمدند. خودم را جمع و جور کردم. روبه‌رویم نشست و گفت: «می‌خوام با شما صحبت کنم، خوب گوش بده ببین چی می‌گم»...