• تصاویر دیدنی از دشت لاله روستای شرب العین
    گل‌های لاله زيبا از دشت گل‌های روستاي شرب العين از اوایل فروردين درجاي جاي روستاي شرب العين شروع به روییدن می کند.