• آیا مرکز بهداشت شهرستان اشکذر آماده استقبال از مهمانان نوروزی است؟
    مسافران نوروزی لطفا در شهرستان اشکذر بیمار نشوند!
    در حالی مردم و مسئولان شهرستان اشکذر آماده استقبال از مسافران نوروزی می شوند و به گفته مسئولان سال گذشته بیش از 14 هزار نفر در محل های اقامتی شهرستان اشکذر استقرار یافته اند، جای سوال دارد که اگر مردم شهرستان و یا مسافری نیاز به خدمات درمانی داشت به کجا باید مراجعه کند.
    رئیس مرکز بهداشت اشکذر خبر داد:
    راه اندازی درمانگاه شبانه روزی اشکذر همزمان با روز پزشک
    رئیس مرکز بهداشت شهرستان اشکذر در مصاحبه با خبرنگار اشکذر نیوز از راه اندازی درمانگاه شبانه روزی اشکذر در روز پزشک خبر داد.