• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat
  • پنجشنبه ساعت 14:30
    دربی اشکذر، تقابل شاگردان با مربی سابق
    دربی اشکذر، تقابل سرمربی و بازیکنان اتحاد رضوانشهر با مربی سابقشان تقابلی که می‌تواند دیدنی باشد.