• آمار

  • 8,433
  • 506
  • 16,310
  • 929

 • ثبت ملی عقاب کوه تفت وسروکهنسال دربید
  معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ارسال نامه ای، ثبت منظر طبیعی عقاب‌ کوه تفت و درخت سرو کهنسال دربید زارچ را در فهرست میراث‌ طبیعی ملی به استاندار یزد ابلاغ کرد.