• قضاوت داوران یزدی در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا
    ،داوران يزدي ديدار تيم هاي كاشيواريسول و گوئيژو رن از دور برگشت ليگ قهرمانان باشگاه هاي آسيا را قضاوت خواهند كرد