• Sabat Sabat

  • پیامک‌ها و تماس‌های مزاحم را مسدود کنید + دانلود
    نرم افزاری قدرتمند برای گوشی های هوشمند اندرویدی است که با استفاده از آن قادر خواهید بود، بر روی پیامک ها و تماس های دریافتی تان فیلتر قرار دهید.