• در آستانه سال تحصیلی جدید؛
    نشست هم اندیشی شورای اسلامی شهر اشکذر با رئیس دانشگاه علم و هنر
    در آستانه سال تحصیلی جدید، جلسه هم اندیشی درباره بررسی و پیگیری مشکلات دانشگاه علم و هنر شهرستان اشکذر در محل دفتر شورای اسلامی شهر اشکذر تشکیل شد.

    مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه علم و هنر اشکذر برگزار شد
    مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه علم و هنر اشکذر با حضور امام جمعه اشکذر و رئیس دانشگاه علم و هنر یزد برگزار شد.