• آمار

  • 653
  • 74
  • 12,367
  • 714

 • گرانی داروهای کلیوی بزرگترین چالش بیماران در یزد
  بیماری کلیه از بیماری‌هایی است که بسرعت در استان یزد در حال شیوع می‌باشد