• آیا مرکز بهداشت شهرستان اشکذر آماده استقبال از مهمانان نوروزی است؟
    مسافران نوروزی لطفا در شهرستان اشکذر بیمار نشوند!
    در حالی مردم و مسئولان شهرستان اشکذر آماده استقبال از مسافران نوروزی می شوند و به گفته مسئولان سال گذشته بیش از 14 هزار نفر در محل های اقامتی شهرستان اشکذر استقرار یافته اند، جای سوال دارد که اگر مردم شهرستان و یا مسافری نیاز به خدمات درمانی داشت به کجا باید مراجعه کند.