• رئیس دادگستری شهرستان اشکذر تاکید کرد:
    نقش موثر روحانیون در پیشگیری از جرایم
    رئیس دادگستری شهرستان اشکذر گفت: روحانیون به عنوان مبلغین مذهبی و فرهنگی و صاحب نفوذ کلام در زمینه پیشگیری از جرایم خصوصاً پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه می‌توانند نقش موثری داشته باشند.