• ابزارهایی برای چکیده و خلاصه خوانی اخبار و مطالب اینترنتی
    آیا شما نیز جز آن دسته از کاربرانی هستید که مدت زیادی از وقت خود را در طول روز به خواندن اخبار و مطالب اینترنتی اختصاص میدهید؟ در این صورت شاید بهتر آن باشد که با خلاصه خوانی این مطالب تا حد زیادی از اتلاف وقت خود در فضای اینترنت جلوگیری کنید. با این ابزارها میتوانید همه مطالب اینترنتی را خلاصه کرده و چکیده آنها را مطالعه کنید.