• Sabat Sabat
  • امیر اسماعیلی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران:
    دشمن را در فاصله بیشتر از ۳هزار کیلومتری رصد می کنیم
    فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: دشمنان را در فواصل بیش از ۳هزار کیلومتری رصد می‌کنیم و این خودکفایی در سامانه های پدافندی از رادارها گرفته تا موشک ها متبلور شده است.