• استاندار یزد:
    سامانه ثبت ارائه خدمات درمانی به معتادان در یزد راه‌اندازی شود
    استاندار یزد با اشاره به اهمیت تدوین برنامه‌های فرهنگی ویژه زندانیان در استان یزد گفت: سامانه ارزیابی عملکرد برنامه‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، در یزد راه‌اندازی شود.