• آمار

  • 3,869
  • 240
  • 12,367
  • 714

 • به عنوان اولین خبرنگار اشکذر داوطلبانه به جبهه رفتم/ خبرنگاری چیزی جز عشق و علاقه نیست
  دهقان خبرنگاری را چیزی جز عشق و علاقه نداست و تاکید کرد: خبرنگار الهام بخش جامعه است و با استعداد و توانایی های خود می تواند خون تازه ای را به رگ های جامعه تزریق کند.