• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • برگی از تاریخ انقلاب اشکذر (1)
    خدا لعنت کند کسانی که با چوب و میل جلوی بچه‌های مردم گرفتند
    در ایم الله دهه مبارک فجر پای صحبت های «حسن جعفری نسب» از جوانان سال 57 که در فعالیت هایی انقلابی حضور فعال داشت، نشستیم.