• غلامعلی سفید:
    ۳ نماینده شدن یزد، اشکذر، میبد و اردکان به عدالت نزدیک است
    فرماندار سابق یزد اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون شورا‌ها، سه منطقه پرجمعیت استان باحدود دو سوم جمعیت استان ۲ نماینده دارند و مابقی استان با حدود یک سوم جمعیت، ۳ نماینده دارند.
    فرماندار میبد:
    میبد شایستگی داشتن یک نماینده مستقل در مجلس را دارد
    فرماندار میبد تغییر حوزه انتخابی میبد با اشکذر و یزد با دو نماینده را بدترین حالت برای شهرستان میبد دانست و گفت: داشتن یک نماینده مستقل حق مردم میبد است و از این حق نمی‌گذریم.