• پیکر سعادتمند فردا بر روی دستان مردم دارلعباده تشییع می شود
    پیکر پیرغلام اباعبدالله الحسین «حسین سعادتمند» فردا تشییع می شود.