• همزمان با هفته دفاع مقدس؛
    کتاب روایت آزاده سرافراز حسن جعفری نسب از اسارت چاپ شد
    همزمان با هفته دفاع مقدس، کتاب «روایت اسارت در دفاع مقدس» حاوی خاطرات آزاده حسن جعفری نسب به بازار کتاب عرضه شد.