• حجت الاسلام فهیم نیا تاکید کرد:
    نیاز قشر های مختلف جامعه به مبلغین و روحانیون با اخلاص و با سواد
    حجت الاسلام فهیم نیا بر نیاز قشر های مختلف جامعه به مبلغین و روحانیون با اخلاص و با سواد تاکید کرد و گفت: از وظایف مهم روحانیون و مبلغین این است که به طور تمام وقت دنبال شناخت اسلام و موضوعات دینی باشند.